CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

GAL je interdisciplinarni centar i sastavnica pri Sveučilištu u Zadru osnovana od strane Senata. Osnovni cilj mu je provođenje znanstvenog istraživanja, obrazovanje znanstvenih novaka te primjena novih, suvremenih znanja i tehnologija u razvoju novih istraživačkih metoda. Provođenje i unaprjeđenje znanstvenih istraživanja unutar GAL-a temelji se na primjeni geoprostornih analiza iz GIS i RS domena.

Centar za geoprostorne tehnologije služi kao podrška svim sastavnicama na Sveučilištu u Zadru koje u svojim znanstvenim i stručnim istraživanjima i projektima primjenjuju neki oblik geoprostornih tehnologija i metoda.

Glavni zadaci Centra za geoprostorne tehnologije (GAL) obuhvaćaju:

  • a) Pružanje zajedničke platforme za integraciju prostornih podataka prikupljenih iz različitih izvora unutar različitih znanstvenih disciplina;
  •  b) Omogućavanje provođenja znanstvenih istraživanja s ciljem unaprjeđenja postojećih metodoloških okvira istraživanja u definiranim područjima;
  • c) Poboljšavanje sposobnosti podučavanja GIS-a na svim razinama Sveučilišta;
  •  d) Osiguravanje dostupnost geoprostornih tehnologija i pružanje podrške u prijavi istraživačkih projekata svim sastavnicama Sveučilišta;
  • e) Osposobljavanje studenata za korištenje specijalizirane opreme, razvijajući njihovu digitalnu kompetentnost, čineći ih tržišno konkurentnijima;
  •  f) Organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, predstavljanja i drugih aktivnosti vezanih uz provedena primijenjena istraživanja;
  • g) Jačanje pozicije geografije u znanosti Republike Hrvatske i području STEM-a;
  •  h) Jačanje infrastrukturne opremljenosti Sveučilišta s novom geoprostornom i informacijsko-komunikacijskom tehnologijom.

Kombinirajući konzultacijske usluge, tehničku obuku osoblja i studenata, razvoj platforme za istraživanja, Centar će svim zainteresiranim članovima omogućiti sudjelovanje na raznolikom nizu istraživačkih projekata.

Članom Centra može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima najmanje diplomu prvostupnika te prihvaća Statut i sve što iz njega proizlazi.

Učlanjenjem u Centar prihvaćate Statut Centra te prava i obveze članova.

Članom možete postati ispunjavanjem kratke pristupnice na sljedećoj poveznici: GAL- Google Forms (HRV)

pročitaj više

GAL was financed and establish trough Croatian Science Foundation Installation Research Projects UIP-2017-05-2694

FACILITIES-hr

At the Department of Geography, University of Zadar, the prerequisites for implementing geospatial technology in scientific research and the Department's teaching have been met. The Department has an IT classroom with twenty computers equipped with commercial and OpenSource GIS software, which is required for processing and interpreting gathered data. However, experience so far and the scientific discoveries of members of the research group have revealed the need to acquire and use modern technology, which is presently unavailable, in future scientific research.

EQUIPMENT-hr

The equipment includes various measuring instruments and devices which would enable researchers to collect precise data in the field, which they could then use to further previous scientific research and create a new methodological approach to researching certain phenomena and processes.