CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

1.7.2023.

GeoSLAM u Metkoviću

U razdoblju od 26. do 29. lipnja izvršeno je terensko istraživanje u na mikrolokalitetu u Metkoviću u sklopu projekta Interreg STREAM. Svrha istraživanja bilo je prikupljanje gustog oblaka točaka korištenjem GeoSLAM tehnologije na pilot području Metković. Prikupljeni prostorni podaci omogućit će generiranje visokokvalitetnih 3D modela u svrhu izvođenja složenih hidroloških i hidrauličkih analiza.