CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

19.6.2023.

Objavljen priručnik: Geoprostorne tehnologije u modeliranju zelenih površina

U sklopu projekta DORAS objavljen je priručnik u koautorstvu voditeljice projekta Silvije Šiljeg te suradnika Rine Milošević i Frana Domazetovića. Priručnik obuhvaća integrirani pristup modeliranju, a detaljno pojašnjava mrežne analize u GIS-u, korištenje multispektralnih snimki za izvođenje različitih vegetacijskih indeksa, višekriterijske GIS analize te ispitivanje javnog mnijenja. Namijenjen je studentima, profesorima te raznim stručnjacima, ponajviše iz znanstvenih disciplina geoinformatike i daljinskih istraživanja.