CENTER FOR GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

28/10/2023

Terensko istraživanje na prostoru Visokog buka na Zrmanji

Članovi GAL tima su zajedno s kolegom Christianom Leoneom sa Sveučilišta u Trstu odradili terensko istraživanje na prostoru Visokog buka na Zrmanji. U sklopu terenskog istraživanja kartirane su promjene nastale na sedrenoj barijeri nakon velike poplave iz svibnja, koja je uzrokovala urušavanje velikog dijela Visokog buka. Također, terensko istraživanje uključivalo je uzorkovanje odlomljene sedre, radi proučavanja njezinih morfometrijskih značajki.

3D model možete pronaći na poveznici: https://sketchfab.com/3d-models/rapid-disintegration-of-visoki-buk-tufa-barrier-bae5f9ac74ab4f14b9dca628955170f3