CENTER FOR GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

14/11/2023

Terensko istraživanje na poluotoku Metajna

Tijekom Erasmus+ stručne prakse doktorand Christian Leone odradio je sa članovima GAL tima terensko istraživanje unutar geomorfološki jako zanimljivog prostora poluotoka Metajna, na otoku Pagu. U sklopu terena napravljena su preliminarna istraživanja koja će prethoditi detaljnom geomorfološkom kartiranju, kojega članovi GAL tima planiraju napraviti uskoro.