Geospatial analysis laboratory

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

03/02/2023

Suradnja s Hrvatskim šumarskim institutom

Članovi istraživačke grupe GAL-a Ivan Marić i Fran Domazetović u suradnji s kolegama s Hrvatskog šumarskog instituta Ivanom Balenovićem i Androm Kokezom, sudjeluju na terenskom istraživanju vezanom za testiranje geoprostornih tehnologija u preciznom šumarstvu. Istraživanja se provode na području listopadne šume bukve na prostoru Vukomeričkih gorica. U sklopu istraživanja testira se primjena ALS-a, TLS-a i GeoSLAM-a za izdvajanje morfometrije stabala unutar dvije listopadne šumske sastavine.