Geospatial analysis laboratory

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

16/03/2023

Obrana sinopsisa doktorske disertacije Rine Milošević

Članica GAL tima, Rina Milošević, mag. geogr. uspješno je obranila sinopsis doktorske disertacije pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Silvije Šiljeg i komentorstvom doc. dr. sc. Ivana Marića. Tema disertacije je Modeliranje zona podložnosti pluvijalnim poplavama u urbanom području - primjer Zadra.