Geospatial analysis laboratory

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

31/01/2023

Objavljen rad u časopisu Sustainability

Proteklog mjeseca objavljen je znanstveni rad pod naslovom Pluvial Flash Flood Hazard and Risk Mapping in Croatia: Case Study in the Gospić Catchment, u prestižnom međunarodnom časopisu Sustainability. Objavljeni znanstveni rad rezultat je suradnje Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Rijeci na projektu Interreg STREAM. Glavni cilj ove studije bio je predložiti metodološki okvir za procjenu opasnosti i rizika od pluvijalnih bujičnih poplava u Hrvatskoj na razini sliva, koji se može integrirati u plan upravljanja rizicima od poplava. Cjelovit rad možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/2/1197