CENTER FOR GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

21/11/2023

Objavili smo rad u znanstvenom časopisu Environmental Science and Pollution Research by Springer Nature

Članovi GAL Centra objavili su znanstveni rad pod naslovom Multi-hazard Susceptibility Model based on Very-High-Resolution data – a case study of Sali settlement (Dugi otok, Croatia) u prestižnom međunarodnom časopisu Environmental Science and Pollution Research by Springer Nature s impact faktorm od 6.1. Cilj ovog istraživanja bio razviti prvi model osjetljivosti na više opasnosti u Hrvatskoj za naselje Sali (Dugi otok). Izrada modela osjetljivosti na više opasnosti (MHSM) kombiniralo je primjenu geoprostornih tehnologija (GST) s ispitivanjem percepcije lokalne zajednice.

Znanstveni rad možete pronaći na poveznici: https://www.researchsquare.com/article/rs-2096960/v1