Geospatial analysis laboratory

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

01/03/2019

Krka National Park danas slavi 34. godinu i ovim im putem čestitamo!

Jedno od istraživanja u okviru Geospatial Analysis Laboratory je Izrada višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotokova (Skradinski buk). 
Znanstveni doprinos istraživanja očitovati će se kroz nadogradnju i proširenje znanstvenih spoznaja o uvjetima taloženja #sedre u krškim vodotokovima te izradu prvog višekriterijskog modela koji bi osigurao smjernice za upravljanje tim zaštićenim ekosustavom.