CENTER FOR GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

03/11/2023

Infiltration Efficiency Index for GIS Analysis Using Very-High-Spatial-Resolution Data

Članovi GAL Centra objavili su znanstveni članak u prestižnom međunarodnom časopisu Sustainability. U specijalnom izdanju Perspectives and Challenges in Sustainable Management of Urban Coastal Areas objavljen je rad pod nazivom Infiltration Efficiency Index for GIS Analysis Using Very-High-Spatial-Resolution Data. U radu su prezentirane nove metode obrade podataka vrlo visoke rezolucije te izrada modela efikasnosti infiltracije korištenjem višekriterijskih analiza u GIS-u. 

Cijeli rad možete pronaći na poveznici: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/21/15563