Geospatial analysis laboratory

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

03/12/2019

Hexagon Geospatial objavio blog o aktivnostima GAL-a

Satellite-Image-Comparison-of-an-Active-Gully-on-Pag-Island