CENTER FOR GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

Department of Geography - University of Zadar

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

News

04/12/2023

GAL će surađivati na nova tri istraživačka projekta HRZZ-a

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) objavila je rezultate vrednovanja projektnih prijava. GAL Centar surađivat će na tri istraživačka projekta:

- Compound Flooding in Coastal Croatia under Present and Future Climate (IP-2022-10-7598)

- Close-Range Remote Sensing for Precision Forest Inventory (CLOSER-FORINVENT) (IP-202210-9246)

- Biokovski tumuli: ključ za taksonomiju brončanog doba na Jadranu

Veselimo se novim znanstvenim izazovima !