CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

22.11.2021.

Utvrđivanje točnosti izravnog georeferenciranja

U sklopu diplomskog rada studentice Katarine Glavačević, GAL tim izvršio je terensko istraživanje na jarugi Santiš (Pag) s ciljem utvrđivanja apsolutne i relativne točnosti izravnog georeferenciranja sustavom Matrice 210 RTK V2 i mobilnom stanicom D-RTK2. Testirano je nekoliko načina RTK pozicioniranja: 

1) Korištenje mobilne antene D-RTK2

2) Korekcija koordinata antene koristeći GNSS prijemnik 

3) RTK pozicioniranje spajanjem na CROPOS sustav 

Najbolja apsolutna točnost (na temelju 10 kontrolnih točaka) dobivena je RTK pozicioniranjem uz spajanje na CROPOS sustav.