CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

15.9.2021.

The 6th International Conference GEOMORPHOMETRY

U tijeku je šesta internacionalna konferencija Geomorphometry u Italiji (Perugia). Domaćini događaja su Institut za geo-hidrološku zaštitu nacionalnog istraživačkog vijeća Italije (CNR IRPI) i Odsjek za fiziku i geologiju Sveučilišta Perugia.GAL tim sudjeluje na konferenciji s tri rada koja su pisana u koautorstvu, a prezentirali su ih voditelj tima Ante Šiljeg, Ivan Marić i Fran Domazetović:    

1)  Razvoj novog metodološkog okvira za višerezolucijsko modeliranje urbanih pluvijalnih poplava - Development of the new methodological framework for multiscale modelling of urban pluvial flooding - (Ante Šiljeg, Vlatko Roland, Lovre Panđa, Ivan Marić, Fran Domazetović, Silvija Šiljeg i Rina Milošević)

2) Smjernice za optimizaciju TLS-a na područjima zahvaćenim erozijom jaruga - Guidelines for optimization of terrestrial laser scanning surveys over gully erosion affected areas (Fran Domazetović, Ante Šiljeg i Ivan Marić).

3) Metodološki okvir za korištenje ručnih 3D površinskih skenera za kvantificiranje volumetrijskog rasta sedre - A framework for using handheld 3D surface scanners in quantifying the volumetric tufa growth (Ivan Marić, Ante Šiljeg, Fran Domazetović i Neven Cukrov).