CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

30.6.2021.

Terensko istraživanje u Metkoviću - Interreg STREAM projekt

U sklopu Interreg STREAM projekta odradili smo sedmodnevni teren u Metkoviću za koji se izrađuje strateški plan upravljanja rizikom od pluvijalnih i fluvijalnih poplava. Tijekom boravka obavili smo terensko prikupljanje prostornih podataka, održali sastanak s predstavnicima Grada te proveli anketno istraživanje među stanovništvom. Predstavnici Grada ustupili su nam postojeće podatke koje ćemo unaprijediti i koristiti pri provođenju naprednih hidroloških i hidrauličkih analiza.