CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

18.2.2021.

Razvijena nova metoda automatske kvantifikacije vertikalnih prostorno-vremenskih promjena!

Članovi GAL tima razvili su novu automatiziranu metodu za detekciju i kvantifikaciju vertikalnih prostorno-vremenskih promjena unutar velikog broja unakrsnih sekcija jaruge. Metoda je testirana na jarugi Santiš (Pag, Hrvatska), a rezultati su objavljeni u obliku znanstvenog rada: New Method for Automated Quantification of Vertical Spatio-Temporal Changes within Gully Cross-Sections Based on Very-High-Resolution Models. 

Poveznica: https://www.mdpi.com/2072-4292/13/2/321?fbclid=IwAR0Et8Roz0EMYrofzy-NJ3pJxkPYNvHtSAPHv2SQdJmjg_UfHHTxcToKh1o