CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

6.3.2021.

Održan sastanak s predstavnicima Grada Biograda

Održana su dva sastanka GAL tima sa predstavnicima Grada Biograda na kojima smo prezentirali STREAM (Strategic Development of Flood Managment) Interreg  projekt. Naime, Biograd je jedno od šest pilot područja na prostoru Hrvatske za koji će se izrađivati procijena ugroženosti i plan upravljanja rizikom od pluvijalnih poplava. Na sastanku su nam predstavnici Grada Biograda ustupili postojeće prostorne podatke koje ćemo kroz projektne aktivnosti dodatno unaprijedit i nadopuniti  kako bi ih mogli  koristiti u provođenju složenih hidroloških i hidrauličkih analiza s ciljem pronalaska najboljeg rješenja za smanjenje rizika od pluvijalnih poplava.