CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

12.7.2021.

Obrana doktorske disertacije Frana Domazetovića

Nedavno je još jedan član našeg tima uspješno obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija. Osnovni cilj doktorske disertacije bio je razvoj novog metodološkog pristupa za sustavno proučavanje procesa erozije tla kroz primjenu višerezolucijskog modeliranja, zasnovanog na korištenju različitih geoprostornih tehnologija za izradu modela različite prostorne, spektralne i temporalne rezolucije. Istraživanje je provedeno na otoku Pagu, na jarugi Santiš, a izrađeni modeli omogućit će detektiranje, kvantifikaciju i praćenje prostorno-vremenskog preoblikovanja prostora zahvaćenih erozijom tla.