CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

10.6.2020.

Obrana doktorske disertacije člana GAL tima!

Danas je Ivan Marić, član GAL tima uspješno obranio doktorsku disertaciju pod naslovom: Razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotokova - Primjer Skradinskog Buka. Doktorska disertacija rezultat je trogodišnjeg istraživanja u sklopu kojeg je izrađen prvi uređaj (CMD) na prostoru Hrvatske za beskontaktno mjerenje prirasta sedre. Također predložen je metodološki okvir za upravljanje zaštićenim sedrotvornim sustavima s ciljem postizanja održivih uvjeta sedrenja. Osim navedenog uspješnom se pokazala metoda uklanjanja Pajasena (jedne od najinvazivnijih biljnih vrsta) što je rezultiralo stvaranjem novog vodotoka na području NP Krka.