CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

8.11.2019.

Novi uspjeh GAL istraživačkog tima

Članovi našeg istraživačkog tima objavili su članak pod nazivom "Development of Automated Multicriteria GIS Analysis of Gully Erosion Susceptibility" u istaknutom međunarodnom znanstvenom časopisu Applied Geography. U sklopu rada razvijen je alat za automatizaciju višekriterijskih GIS analiza (GAMA - engl. automated multicriteria GIS analysis ), koji je u radu primijenjen za modeliranje podložnosti terena jaruženja na primjeru otoka Paga. Alat pojednostavljuje i ubrzava cijeli proces primjene višekriterijskih GIS analiza u modeliranju podložnosti. Primjenom razvijenog GAMA alata izrađen je prvi model podložnosti otoka Paga jaruženju, pri čemu je na temelju 10 predisponirajućih i jednog Boolean kriterija utvrđeno da se oko 30% površine otoka može smatrati visoko i vrlo visoko podložnim pojavi jaruženja. Izrađeni model predstavlja osnovnu za daljnje planiranje mjera namijenjenih sprječavanju negativnih utjecaja jaruženja na degradaciju i eroziju tla na prostoru otoka Paga.