CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

30.11.2021.

Može li Zadar postati gastro grad?

Prošli tjedan članovi našeg tima doc. dr. sc.  Silvija Šiljeg i mag. geogr. Lovre Panđa su u sklopu obilježavanja Dana grada Zadra u Gradskoj knjižnici prezentirali istraživanje na temu "Može li Zadar postati gastro grad?". Istraživanje je provedeno u sklopu kolegija “Modeliranje prostornih podataka” a cilj je bio prostorna analiza gastronomskih objekata na temelju kriterija dostupnosti, rasprostranjenosti i demografske napučenosti. Studenti su prikupili podatake, a istraživanjem je obuhvaćen 41 statistički krug unutar naselja Zadar, u kojima je provjerena dostupnost svih kartiranih gastro objekata. Posebnim alatom ažurirani su podaci o prometnicama, napravljena je topološka korekcija te je ispravljeno oko sto topoloških pogrešaka, što čini podatke točnijima u odnosu na javno dostupne podatke. Prikupljena je velika količina podataka o navedenim objektima te su predloženi kriteriji za razvoj teorijskog koncepta gastro grada s aspekta geografije. Zaključak istraživanja je da Zadar prema kriterijima prostorne distribucije i demografske napučenosti, ipak ne može brendirati kao gastro grad. Podatci prikupljeni ovim studentskim radom značajan su doprinos budućim istraživanjima te mogu poslužiti kao jedan od parametara u različitim GIS analizama koje planira GAL tim. Pohvale studentima na trudu i profesorici na vodstvu istraživanja.