CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

10.10.2021.

Interreg STREAM projekt - pilot područje Gospić

Prošli tjedan proveli smo u Gospiću kako bi prikupili podatke potrebne za modeliranje rizika i izradu plana upravljanja rizikom od pluvijalnih poplava. Odradili smo aerofotogrametrijsko snimanje, prikupili orijentacijske i kontrolne točke te proveli anketno istraživanje među lokalnim stanovništvom. Vatrogasci iz JVP Gospić proveli su nas terenom i pokazali kritične lokacije po pitanju učestalosti plavljenja te su nam ustupili svoju bazu podataka o poplavama. Također, održan je sastanak  projektnog tima Sveučilišta u Zadru s projektnim partnerima i službenicima Grada Gospića s ciljem  prezentacije projekta i u svrhu konzultacije i razmjene informacija sa stručnim osobama.  Sastanku su prisustvovali predstavnici SCZ Gospić, općine Perušić, javne ustanove Ličko-senjske županije LIRA, JVP Gospić, Hrvatskih voda, Društva Crvenog križa, Zavoda za prostorno uređenje LSŽ, HGS Gospić i predstavnici Ličko-senjske županije. Moderator sastanka bio je voditelj projekta sa Sveučilišta u Zadru Vlatko Roland  koji je prezentirao ciljeve projektnog tima, metodološki okvir i do sada provedene aktivnosti. Izneseni su glavni prostorni problemi i definirane kritične lokacije po pitanju pojavnosti pluvijalnih poplava unutar drenažnog bazena grada Gospića. Dogovorena je razmjena prostornih podataka koji će se koristiti u kreiranju prve GIS baze nužne za modeliranje rizika od pluvijalnih poplava.