CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

11.11.2021.

Interreg STREAM - Zadar

Tijekom ovog tjedna u sklopu projekta STREAM održani su sastanci s vodećim projektnim partnerima iz razvojne agencije “ZadraNove”, službenicima JVP Zadar i predstavnicima Grada Zadra. Sastanci su održani u svrhu razmjene informacija, prostornih podataka i dogovora oko sinkronizacije projektnih aktivnosti. Predstavnici JVP Zadar ustupili su nam bazu podataka u digitalnom obliku koju ćemo dodatno unaprijediti i koristiti u izradi katastra poplava te pri izvođenju naprednih hidroloških i hidrauličkih analiza. Također, dogovorena je suradnja s predstavnicima Grada Zadra koji će nam ustupiti postojeću prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju vezanu za realiziranje pametnog sustava oborinske odvodnje.