CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

3.11.2021.

AMHE projekt - obuka trenera za ambasadore močvarnih/vlažnih područja

Proteklog tjedna, u razdoblju od 26. do 29. listopada 2021., član našeg GAL tima Lovre Panđa sudjelovao je u Kninu na obuci za trenera budućih ambasadora močvarnih područja u sklopu aktivnosti C1 – Pilot training of trainers workshop projekta European Wetlands Ambassadors – AMHE unutar Erasmus+ programa.

Projektni izazovi:

- Osigurati kvalitetnu obuku i ponuditi vrlo ambiciozne i održive profesionalne perspektive osobama trenutno isključenim s tržišta rada uključivanjem putem rada na gospodarskim aktivnostima;

- Zadovoljiti potrebe zaštite i valorizacije europskih prirodnih močvara, vlažnih područja i rijeka kao cilja koji podržava primjena Okvirne direktive o vodama, koja zajednicama u Europi i zemljama članicama nameće dužnosti održavanja, borbe protiv zagađenja, praćenja prirodnih ugroza i općenito izvještavanja zainteresirane javnosti.

Ciljevi projekta:

Europsko partnerstvo AMHE projekta predlaže uspostavljanje i razvijanje novog skupa vještina kojim se kreira novo zanimanje «ambasador močvarnih/vlažnih područja». U osposobljavanje se uvode teme kao što su okolišno posredovanje, znanje o okolišu i ekološki inženjering. Također se jačaju transverzalne i «cross-cutting» vještine kao i sposobnost djelovanja u svrhu vrednovanja močvarnih/vlažnih područja. Da bi to postigli, tijekom svih 30 mjeseci razvitka projekta od 01/11/2019 – do 30/04/2022, partnerstvo će omogućiti:

- Definiranje, testiranje i potvrđivanje europskog referentnog sustava pilot zvanja «Europskog ambasadora za močvarna/vlažna područja»

- Ojačati vještine trenera (zaduženih za potporu poslovnoj integraciji) u udrugama, organizacijama za obuku i europskim lokalnim vlastima kako bi oni poduprli provedbu tog novog sustava referenci za novo zvanje.

 http://amhe-project.eu/hr/home-cr/