CENTAR ZA GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE

Odjel za geografiju - Sveučilište u Zadru

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Novosti

14.6.2021.

3th Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration - EMCEI 2021

Održana je treća međunarodna konferencija vezana za integraciju multidisciplinarnih znanstvenih spoznaja o okolišu – EMCEI 2021. Konferencija je održana u Tunisu, a članovi GAL tima Ante Šiljeg, Silvija Šiljeg, Rina Milošević, Fran Domazetović, Ivan Marić i Lovre Panđa sudjelovali su sa radom: Evaluating GIS – MCDA based soil erosion susceptibility model from very-high-resolution data through public perception analysis – Sali (Croatia). Online prezentaciju rada održala je Rina Milošević, a prošireni sažetak rada biti će indeksiran u SCOPUS/SCIMAGO (SpringerNature).